Takimit Informues mbi Projektin ‘Shoku im Polic’ - 15 Janar 2020Në takimin informues të ...

​Read More

Takimit Informues mbi Projektin ‘Shoku im Polic’ – 14 Janar 2020 Në takimin informues ...

​Read More

Takimit Informues mbi Projektin ‘Shoku im Polic’ , 13 Janar 2020 Në takimin informues ...

​Read More

Takimit Informues mbi Projektin ‘Shoku im Polic’ – 08 Janar 2020 Takimi informues i ...

​Read More

Takimit Informues mbi Projektin ‘Shoku im Polic’ – 07 Janar 2020  Takimi informues i ...

​Read More

Takimit Informues mbi Projektin ‘Shoku im Polic’ – 25 Nëntor 2019 Në takimin informues ...

​Read More

Takimit Informues mbi Projektin ‘Shoku im Polic’ – 19 Nëntor 2019                                                   Në takimin informues ...

​Read More

Takimit Informues mbi Projektin ‘Shoku im Polic’ – 13 Nëntor 2019 Në takimin informues ...

​Read More

Takimit Informues mbi Projektin ‘Shoku im Polic’ – 05 Nëntor 2019 Në takimin informues ...

​Read More

Takimit Informues mbi Projektin ‘Shoku im Polic’ – 23 Tetor 2019 Në takimin informues ...

​Read More