Më të fundit

Takimit Informues mbi Projektin ‘Shoku im Polic’ - 15 Janar 2020Në takimin informues të mbajtur më datës 15 Janar 2020, në mjediset e

Read More

Më të fundit

Takimit Informues mbi Projektin ‘Shoku im Polic’ – 14 Janar 2020 Në takimin informues të mbajtur më datës 14 Janar 2020, në mjediset

Read More

Më të fundit

Takimit Informues mbi Projektin ‘Shoku im Polic’ , 13 Janar 2020 Në takimin informues të mbajtur më datës 13 Janar 2020, në mjediset

Read More

Më të fundit

Takimit Informues mbi Projektin ‘Shoku im Polic’ – 08 Janar 2020 Takimi informues i datës 8 Janar 2020, i planifikuar për shkollën 9-vjeҫare

Read More

Më të fundit

Takimit Informues mbi Projektin ‘Shoku im Polic’ – 07 Janar 2020  Takimi informues i datës 7 Janar 2020, i planifikuar për shkollën 9-vjeҫare

Read More